eigen risicodrager

Een eigen risicodrager heeft financiële verplichtingen, zoals de betaling van de WIA-uitkering maar ook de re-integratie van de zieke (ex)werknemer. De werkgever is de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van de (ex-)werknemer. Vanaf de start van de WGA-uitkering is de werkgever zelfs nog 10 jaar verantwoordelijk voor die re-integratie.

Van de werkgever wordt verwacht dat de (ex)werknemer gedurende de eigen risicoperiode begeleid wordt bij zijn of haar re-integratie. Dat kan zijn het aanbieden van scholing, sollicitatietrainingen of het inschakelen van een re-integratiebedrijf.

Optimea heeft hiertoe een passend aanbod. Aan de hand van de vastgestelde sociaal-medische onderzoekgegevens en (geactualiseerde) belastbaarheid beoordeelt de arbeidsdeskundige in hoeverre deze (nog) belemmerend werken voor deelname aan het arbeidsproces.
Hierbij wordt rekening gehouden met genoten opleidingen en arbeidsverleden van de cliënt. Ook probeert de arbeidsdeskundige een indruk te krijgen van de visie van de cliënt zelf ten aanzien van werken, opleiding en andere mogelijkheden.

Daarna vertaalt de arbeidsdeskundige de aangegeven belastbaarheid met de daarbij horende beperkingen, sociale knelpunten en eventuele opleidingsachterstand naar reële arbeidsmogelijkheden, al dan niet in combinatie met een opleidingsadvies. Daarbij geeft hij ook aan welke overige stappen noodzakelijk zijn c.q. genomen kunnen worden om te komen tot een kansrijk re-integratietraject. De inzet van interventies worden daarbij betrokken.
Waar mogelijk geeft de arbeidsdeskundige ook al aan welke functies en/of arbeidsmogelijkheden er voor de cliënt zijn. Dit alles zo concreet mogelijk, rekening houdend met de regionale arbeidsmarkt en aangepast op de lokale mogelijkheden.

Het onderzoek resulteert in een rapportage met een de volgende conclusies:

• De (ex)werknemer is op medisch/arbeidsdeskundige gronden niet in staat om arbeid te verrichten (conform richtlijnen hieromtrent).

• De (ex)werknemer heeft weliswaar lichamelijke verstandelijke en/of psychische beperkingen maar is daarnaast wel belastbaar én aanbod voor een traject.

• De (ex)werknemer heeft geen relevante beperkingen voor het verrichten van arbeid.

Iedere werkgever kan kiezen voor een eigen risicodragerschap. Meer informatie leest u op de website van UWV.