poortwachter

Welke inspanningen worden van werkgever en werknemer verlangd? Hoe toetst UWV? Alles hierover is geregeld in de Wet WIA. Bij de Wet WIA staat 'werken naar vermogen' centraal.

Het gaat er niet langer om wat mensen niet meer kunnen maar vooral om wat mensen nog wel kunnen ondanks hun functionele beperkingen. Uitgangspunt is dat een ieder die arbeidsongeschikt is geworden zijn of haar resterende arbeidsmogelijkheden zo volledig mogelijk benut.

Bij de beoordeling van het recht op uitkering verricht UWV eerst de poortwachterstoets. In dit kader beoordeelt UWV allereerst of er voldoende re-integratieresultaat is bereikt. Als dat niet zo is, wordt bekeken of werkgever en werknemer samen gedurende de eerste twee jaar van ziekte voldoende inspanningen hebben verricht om de functionele mogelijkheden zo veel mogelijk te vergroten en de bestaande arbeidsmogelijkheden zo goed mogelijk te benutten in het eigen bedrijf of bij een ander bedrijf.

Bij een negatief oordeel wordt er door UWV aan de werkgever (of werknemer) een sanctie opgelegd. De beoordeling van het recht op uitkering (WIA-keuring) wordt dan opgeschort en de loondoorbetalingsplicht van de werkgever in het 3e ziektejaar loopt maximaal 52 weken door totdat de vereiste tekortkomingen zijn opgelost en/of re-integratie-inspanningen hebben plaatsgevonden.

In de praktijk blijkt dat hoe langer een werknemer ziek is des te minder activiteiten kunnen worden ondernomen om hem of haar te re-integreren. Dat maakt het extra belangrijk om de Optimea professional tijdig in te schakelen. Doet u dat in elk geval uiterlijk de 40e week van het ziekteverzuim. Eerder kan natuurlijk ook. Dan is er nog voldoende tijd om de inspanningen te intensiveren en een omslag te bereiken in het re-integratietraject.

De Optimea professionals spreken de taal van UWV en weten waar de voetangels en klemmen zitten aan het einde van de rit bij de beoordeling van de re-integratie inspanningen. Wij begrijpen de werkgever en werknemer en zoeken voortdurend naar de goede balans in HR management.