WIA

De WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) vormt het sluitstuk van het stelsel rond ziekte op het werk, arbeids(on)geschiktheid en re-integratie. Doel is dat meer mensen aan het werk gaan. De uitgangspunten van het stelsel zijn:

• Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor een gezonde werkomgeving.

• Werkgever en werknemer moeten zich meer nog dan voorheen samen inspannen om bij langdurige ziekte terugkeer naar werk mogelijk te maken.

• De nadruk ligt op wat mensen kunnen, niet op wat ze niet meer kunnen. Werknemers die deels arbeidsgeschikt zijn krijgen een uitkering. Hoe arbeids(on)geschikt iemand is, hangt af van wat hij of zij door ziekte of gebrek aan inkomen verliest.

• Werken en dus ook weer of meer werken moet lonend zijn.

• Wie geheel arbeidsongeschikt is en waarbij herstel niet waarschijnlijk is, krijgt een solide uitkering.

• De WIA is op 1 januari 2006 in werking getreden.